۱۳۹۶ پنج شنبه ۱۰ فروردين
پست الکترونیک نقشه سایت انگلیسی
مسئولین/رابطین فناوری اطلاعات
تاریخ به روزرسانی: 1395/10/06
پرسنل مدیریت رابطین فناوری اطلاعات
محمد خوشدل
حوزه: ریاست
مدرککارشناسی کامپیوتر
ایمیل: khoshdel@bums.ac.ir
داخلی: 5080
مستقیم: 05632395080 

محمد خوشدل

 

مرتضی فاتحی گل
حوزه: معاونت توسعه مدیریت و منابع
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: m.fatehi@bums.ac.ir
داخلی:  5295
مستقیم: 05632395295

مرتضی فاتحی

مهدی شیفته
سمت: معاونت بهداشتی - مرکز بهداشت بیرجند
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: m.shifteh@bums.ac.ir
داخلی: 5454
مستقیم: 05632395454

 

تکتم سنجری

حوزه: مدیریت امور مالی
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: sanjarit2@bums.ac.ir
داخلی: 5217 
مستقیم: 05632395217

تکتم سنجری

ابوالفضل کامرانی فرد
حوزه: معاونت آموزش-معاونت تحقیقات-دانشکده دندانپزشکی-مراکز تحقیقاتی
مدرک:کارشناسی کامپیوتر
ایمیل:   kamranifard@bums.ac.ir
داخلی: 1212
مستقیم: 32381212

ابوالفضل کامرانی فرد

 
مرتضی دری نژاد
حوزه: معاونت دانشجویی و فرهنگی
مدرک: ---
ایمیل: ---
داخلی: 5015
مستقیم: 05632395015

سیده فاطمه کاظمی
حوزه: کتابخانه مرکزی
مدرک: کاردانی کامپیوتر
ایمیل: kazemi_sf@bums.ac.ir
داخلی: 1760
مستقیم: 05632381760

سیده فاطمه کاظمی

 
ام البنین استادی
حوزه: دانشکده پیراپزشکی
مدرک: کاردانی کامپیوتر
ایمیل: ostadi_61@bums.ac.ir
داخلی: 1600
مستقیم: 05632381600

ام البنین استادی

مهدی توسلیان
حوزه: دانشکده پزشکی - دانشکده پرستاری - دانشکده بهداشت
مدرک: دیپلم نقشه کشی ساختمان
ایمیل: tavasolian@bums.ac.ir
داخلی: 5822
مستقیم: 05632395822

 مهدی توسلیان

 

روح اله افشاری
حوزه: معاونت درمان
مدرک: کارشناسی ارشد کامپیوتر - گرایش نرم افزار
ایمیل: afshar@bums.ac.ir
داخلی: 1330
مستقیم: 05632381330

 روح اله افشاری

زینب طوری
حوزه: معاونت غذا و دارو
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: R.TORY@bums.ac.ir
داخلی: 5705
مستقیم: 05632395705


 
میلاد مهدوی
حوزه: بیمارستان امام رضا(ع)
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل:milad.mahdavi@bums.ac.ir
مستقیم: 05632231139 
 

میلاد مهدوی

زهرا دهقانی
حوزه: بیمارستان ولیعصر(ج)
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
داخلی: 2020
مستقیم: 05632392020


 
امیر دادرس مقدم
حوزه: بیمارستان امام رضا(ع)
مدرک: کارشناسی برق
ایمیل: A.dadrass@bums.ac.ir
مستقیم: 05632231139

امیر دادرس مقدم

ابراهیم جامی
حوزه: بیمارستان ولیعصر(عج)
مدرک: کارشناسی مدیریت دولتی
ایمیل: ebijami@bums.ac.ir
مستقیم: 05632392020

ابراهیم جامی

 
معصومه رحمانی
حوزه: شبکه بهداشت و درمان سربیشه
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: mrahmani@bums.ac.ir
مستقیم: 05623624654


مجید حسینی نژاد محبی
حوزه: شبکه بهداشت و درمان بشرویه
مدرک: کارشناسی مدارک پزشکی
ایمیل: mhossininezhad@bums.ac.ir
مستقیم: 05353227601

 مجید حسینی نژاد محبی

 

اسماعیل خسروی 
حوزه: شبکه بهداشت و درمان درمیان
مدرک: کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار
ایمیل: I.khosravi@bums.ac.ir
مستقیم: 05632124792

 اسماعیل خسروی

خدیجه احراری
حوزه
: مرکز بهداشت بیرجند
مدرک: کارشناس کامپیوتر
ایمیل: ahrari@bums.ac.ir
مستقیم: 05632450940

 

 

علی شمس آبادی
حوزه: شبکه بهداشت و درمان سرایان
مدرک: کاردان مبارزه با بیماریها
ایمیل: shamsabadi@bums.ac.ir
مستقیم: 05628225409

 

سعید عصاری
 
حوزه: شبکه بهداشت و درمان طبس
 
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
 
ایمیل:saeid.assari.bums.ac.ir

مستقیم:
05632828710

 سعید عصاری

 

احمد رجب زاده
حوزه: بیمارستان شهید سید مصطفی خمینی
مدرک: کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
ایمیل:ahmad.rajabzadeh@bums.ac.ir
داخلی: 3035
مستقیم: 05632383035

 احمد رجب زاده

عباس جهاندار
حوزه: شبکه بهداشت و درمان فردوس
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
داخلی: 7022
مستقیم: 05632727301

 

 

جواد رحیم پناه
حوزه: شبکه بهداشت و درمان فردوس
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: Rahimpanah.j@bums.ac.ir
مستقیم: 05342227301

 

هادی کاشف
حوزه: بیمارستان شهید چمران فردوس
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: kashef.h@bums.ac.ir
مستقیم: 05342222801

 هادی کاشف

 

حسین معنوی
حوزه: بیمارستان شهدا قائن
مدرک: کارشناسی کامپیوتر
ایمیل: hossein.manavi@bums.ac.ir
مستقیم: 05632565428

 حسین معنوی

علیرضا مظفری نیا
حوزه: بیمارستان شهید آتشدست نهبندان
مدرک: ---
ایمیل: ---
مستقیم: 05626222403

 

 

علیرضا عرفانی
حوزه: شبکه بهداشت و درمان نهبندان
مدرک: کارشناسی حسابداری
ایمیل: :erfani@bums.ac.ir
مستقیم: 05626223400

علیرضا عرفانی

مرتضی باقری نژاد

حوزه
: شبکه بهداشت و درمان خوسف

مدرک
: کارشناسی کامپیوتر
 
 
داخلی: 8510
مستقیم: 05631638510
 منصور پور صادقی 

حوزه
: شبکه بهداشت و درمان زیرکوه

مدرک
: کارشناسی کامپیوتر
 
ایمیل: ---
 
داخلی: ---
مستقیم: ---
الهه چاجی 

حوزه
: شبکه بهداشت و درمان قائن

مدرک
: کارشناسی کامپیوتر
 
ایمیل: ---
 
مستقیم: ---
الهه چاجی
تعداد بازدید: 4627
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:4
مشاهده نظرات ( 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
خراسان جنوبی،بیرجند،خیابان آیت ا... غفاری،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند،مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
تلفن:  32395802-056     دورنگار: 32381114-056   کدپستی9717844741 :     E-mail: IT[@]bums.ac.ir
ورود اعضاء
خروج
مدیریت
واحد شبکه و زیرساخت
معرفی خدمات فرآيندها
واحد نرم افزار و پرتال
معرفی سامانه هاي پركاربرد تازه ها
واحد مخابرات و سخت افزار
معرفی خدمات فرآیندها
اداره آمار
معرفی خدمات فرآیندها
Powered by DorsaPortal